RO HU EN

Apel pentru depunerea inițiativelor

28-06-2016
Apel pentru depunerea inițiativelor

COM’ON Cluj-Napoca lansează apelul pentru depunerea unor inițiative din partea grupurilor informale din Cluj-Napoca. Perioada de depunere a inițiativelor durează până la 23 iulie 2016, ora 23.59. Inițiativele pot fi prezentate online pe pagina www.comoncluj.ro. Aici orice grup informal se poate înregistra și tot aici poate să-și prezinte inițiativa pe baza unui formular simplu.

Scopul acestui proiect este derularea unui proces participativ bazat pe implicarea tinerilor. Pe baza rezultatelor obținute, Municipiul Cluj-Napoca va finanța implementarea unor inițiative ale unor grupuri informale de tineri din localitate care au legătură cu obiectivul municipiului de a dobândi titlul de Capitala Europeană a Culturii 2021.

Detalii cu privire la întregul proces participativ, mecanismul de derulare, vot dar și implementare a inițiativelor pot fi găsite în REGULAMENT, care poate fi accesat aici:

http://comoncluj.ro/regulament/

Participarea este deschisa oricărui grup de inițiativa format din minim 3 tineri care locuiesc în Cluj-Napoca, au vârsta cuprinsa între 14 și 35 de ani. Nu există nici un fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie etc.

Sunt acceptate doar inițiative depuse în echipa. O echipă cu același nume și având în componență aceiași membri poate propune un număr maxim de 5 inițiative.

 

CADRUL GENERAL AL ACTIVITĂȚILOR

Activitățile eligibile pentru COM'ON Cluj-Napoca trebuie să se încadreze în viziunea celor cinci priorități ale candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.  Proiectul candidaturii propune un model de schimbare alcătuit din cei cinci pași, W.E.A.S.T. (Wonder, Explore, Acticate, Share, Trust), fiecare litera fiind acronimul unei acțiuni prin care actorii schimbării (cetățenii) pot contribui la transformarea comunitara.

Vezi detalii în regulament aici: http://comoncluj.ro/regulament/.

 

DETALII TEHNICE DE PARTICIPARE

Înscrierea în prima etapa de concurs se face prin completarea și încărcarea online a unui formular de inițiativă prin intermediul paginii de web www.comoncluj.ro. Ca o măsură specială, exista posibilitatea de a depune formularele în format fizic. În acest caz, fiecare grup de inițiativă trebuie să prezinte atât formularul (sau formularele) de inițiativă cât și formularul de prezentare a grupului de inițiativă până în ziua termenului limită, ora 16.59. Formularul poate fi depus în format fizic la Fundația Comunitară Cluj (Str. Cloșca nr. 6/2, Cluj-Napoca).

Un grup de inițiativă poate propune maxim 5 inițiative. Pentru fiecare inițiativă se va completa un formular separat în cadrul sistemului de aplicare de pe pagina web www.comoncluj.ro .

Pentru asigura accesul unor categorii de tineri cu oportunități reduse la acest proiect, se creeaza o categorie specială de finanțare pentru aceste grupuri. Vezi detalii în regulament aici: http://comoncluj.ro/regulament/.

 

INIȚIATIVE PROPUSE DE GRUPURI DE TINERI CU OPORTUNITĂȚ REDUSE

Categoria specială cu oportunități reduse se referă la proveniența și starea curentă a membrilor grupului de inițiativă și nu la grupul țintă adresat de aceasta. Pentru a fi considerat un grup de tineri cu oportunități reduse, toți membrii trebuie să aparțină acestei categorii speciale.

Următoarele categorii pot fi considerate ca și situații cu oportunități reduse:

diferențe culturale majore;

dizabilități și probleme de sănătate;

obstacole economice și/sau sociale;

obstacole educaționale;

obstacole geografice și de accesibilitate.

 

BUGET

Grupul de inițiativă poate propune un proiect cu un buget maxim de 9.000 lei. Alocarea financiară din partea Municipalității va fi de maxim 4.500 de lei. ATENȚIE: Dacă proiectul are un buget mai mare de 4.500 lei, este responsabilitatea grupului de inițiativă asigurarea fondurilor complementare peste aceasta limită.

Vezi detalii cu privire la costuri eligibile aici: http://comoncluj.ro/regulament/.

Prin acest demers se va sprijini un număr de cel puțin 55 de inițiative din bugetul public alocat de Municipiul Cluj-Napoca și 5 inițiative care sunt propuse de tineri cu oportunități reduse.

Termenul limită pentru depunerea inițiativelor este de 23 iulie, ora 23.59. Decizia cu privire la inițiativele care vor fi sprijinite de acest demers va fi luată în mod direct de către public. Vezi regulamentul pentru detalii.

 

Detalii cu privire la întregul proces participativ, mecanismul de derulare, vot dar și implementare a inițiativelor poate fi găsit în REGULAMENT, care poate fi accesat aici:

http://comoncluj.ro/regulament/

 

Com’ON Cluj-Napoca ’16 este realizat pe baza unui parteneriat format între Fundația Comunitară Cluj și Grupul PONT. Partenerii demersului sunt, de asemenea, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Cluj-Napoca 2021 Capitală Europeană a Culturii și Federația SHARE Cluj-Napoca. Aceste parteneriate servesc conectarea acestei inițiative cu demersurile de anvergură în derulare la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Ediția 2016 a Com’ON Cluj-Napoca este finanțată de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Proiectul este derulat de asemenea cu parteneriatul Fundației ERSTE și a BCR și Asociația pentru Relații Comunitare, entități ce asigura o contribuție semnificativă la implementarea financiară și facilitarea pre-finanțării grupurilor sprijinite prin acest demers.