RO HU EN

Regulament

REGULAMENT
pentru un proces de selecție participativă
a inițiativelor grupurilor informale de tineri în Cluj-Napoca

– ediția 2016 –

1. INTRODUCERE

Scopul acestui proiect este derularea unui proces participativ bazat pe implicarea tinerilor. Pe baza rezultatelor obținute, Municipiul Cluj-Napoca va finanța implementarea unor inițiative ale unor grupuri informale de tineri din localitate care au legătură cu obiectivul municipiului de a dobândi titlul de Capitala Europeană a Culturii 2021. Obiectivul strategic este crearea unui portofoliu de cel puțin 60 de proiecte propuse de către tineri și adresate comunității locale, proiecte care vor contribui la participarea activă a locuitorilor în viața comunității, se vor derula în spații publice și comunitare și vor asigura accesul liber fără o barieră financiară (bilet). Bugetul total alocat în mod direct activităților culturale, educative, sportive, civice etc. preconizate a se realiza va fi de aproximativ 325.000 lei.

Proiectul își propune implicarea cetățenilor într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a (unei părți a) bugetului public.

„COM’ON Cluj-Napoca” este denumirea aleasă pentru această inițiativă. COM’ON dorește să transmită spiritul acestui proiect, faptul că este un proiect al întregii comunități, dar conține și un îndemn des folosit în limba engleză, un fel de HAIDE, care îndeamnă la participare.

1.1. BAZELE COM’ON CLUJ-NAPOCA

Misiunea

Misiunea proiectului este de a întări rolul și sprijinul acordat tinerilor și a grupurilor informale formate de aceștia în participarea activă a acestora la schimbarea societății, printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și incluzivă, prin împărtășirea spațiului, culturii, puterii, muncii, bucuriei, viziunii și valorilor europene comune, abordând teme precum responsabilizarea și susținerea tinerilor, mobilitatea, informarea și dialogul structurat, în cadrul unui program de un an în Cluj-Napoca.

Obiectivele

  • - să implicăm comunitatea locală prin proiecte și activități de tineret;
  • - să devenim un centru european de evenimente majore, întâlniri, conferințe de-a lungul unui an;
  • - să activăm tinerii și organizațiile lor în cadrul acestui proces de dezvoltare urbană;
  • - să sporim cooperarea sustenabilă între organizațiile locale, naționale și europene;
  • - să creștem nivelul de cunoștințe al europenilor legat de Cluj-Napoca și de Transilvania; să includem orașul Cluj-Napoca în rețelele europene din sectorul de tineret și nu numai;
  • - să creăm un parteneriat durabil între autoritățile locale, ONG-urile de tineret și alte instituții cu responsabilitate în sectorul de tineret;
  • - să creăm mecanisme de screening durabile pentru tineri și să creăm oportunități de carieră mai bune pentru tinerii talentați;
  • - să creăm condițiile necesare pentru a susține inovațiile, ideile creative ale tinerilor;
  • - să creăm mecanisme financiare durabile pentru susținerea proiectelor și structurilor de tineret.

1.2. GENEZA COM’ON CLUJ-NAPOCA

COM’ON CLUJ-NAPOCA este un proiect dezvoltat de Grupul PONT în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, cu Fundația Comunitară Cluj și cu Federația SHARE Cluj-Napoca. Proiectul a câștigat o finanțare prin granturile SEE și derularea procesului participativ a fost gestionată de către Grupul PONT, cu sprijinul Primăriei și al societății civile.

1.3. EDIȚIA 2015 A COM’ON CLUJ-NAPOCA

Prima ediție a proiectului s-a dovedit a fi un succes, lucru evidențiat mai ales din punct de vedere al rezultatelor. Astfel:

·         Grupuri de inițiativă înregistrate: 248

·         Grupuri de inițiativă cu o singură inițiativă înregistrată: 143

·         Grupuri de inițiativă cu numărul maxim de 5 inițiative înregistrate: 16

·         Vârsta medie a reprezentanților grupurilor informale: 25 ani

·         Numărul persoanelor care au votat: 18.782

·         Numărul total de voturi: 48.609

·         Numărul de inițiative înregistrate și declarate eligibile după prima verificare administrativă: 451

·         Numărul de inițiative rămase în competiție de-a lungul procesului de vot: 437

2. ORGANIZATORI ȘI PARTENERI


Com’ON Cluj-Napoca ’16 este realizat pe baza unui parteneriat format între Fundația Comunitară Cluj și Grupul PONT. Partenerii demersului sunt, de asemenea, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Cluj-Napoca 2021 Capitala Europeană a Culturii și Federația SHARE Cluj-Napoca. Aceste parteneriate servesc conectarea acestei inițiative cu demersurile de anvergură în derulare la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Ediția 2016 a Com’ON Cluj-Napoca este finanțată de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Proiectul este derulat de asemenea cu parteneriatul Fundației ERSTE și a BCR și Asociația pentru Relații Comunitare, entități ce asigură o contribuție semnificativă la implementarea financiară și facilitarea pre-finanțării grupurilor sprijinite prin acest demers.

3. CINE POATE PARTICIPA ÎN CADRUL ACESTUI DEMERS?


Participarea este deschisă oricărui grup de inițiativă format din minim 3 tineri care locuiesc în Cluj-Napoca, au vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Nu există nici un fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie etc.

Sunt acceptate doar inițiative depuse în echipă. O echipă cu același nume și având în componență aceiași membri poate propune un număr maxim de 5 inițiative.

4. CE PROIECTE POT FI FINANȚATE?

4.1. TEMA INIȚIATIVELOR DIN CADRUL COM’ON CLUJ-NAPOCA

Activitățile eligibile pentru COM’ON Cluj-Napoca trebuie să se încadreze în viziunea celor cinci priorități ale candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Proiectul candidaturii propune un model de schimbare alcătuit din cei cinci pași, W.E.A.S.T., fiecare literă fiind acronimul unei acțiuni prin care actorii schimbării (cetățenii) pot contribui la transformarea comunitară. W.E.A.S.T. reprezintă cei cinci pași ai schimbării și ai dezvoltării culturale, sociale și economice pe care ne-o dorim pentru comunitatea noastră.

Imaginați-vă niște copii care își petrec vacanța de vară la țară. Pe măsură ce descoperă tainele naturii, pădurile din vecinătatea satelor sau câmpurile pline cu grâne, ei privesc și absorb curioși, întrebători și uimiți tot ceea ce văd în jur. Este precum o descoperire a unei Grădini Secrete. Acest sentiment de descoperire, plăcere, surpriză și mister este ceea ce noi numim Wonder (componenta W din cadrul proiectului).

Următorul element este cel al descoperirii, al vizualizării oportunităților pe care această lume nouă, pe care tocmai au descoperit-o, le creează și le oferă. Contactul cu natura (pipăirea scoarței copacilor, degustarea sevei din frunze, observarea micuțelor vietăți care trăiesc în acest mediu, imaginarea unor noi moduri de a construi habitate în acest spațiu) le oferă experiența Explorării (componenta E – Explore).

O dată ce se acomodează și își obțin un loc în noul univers descoperit, copiii fac pasul următor – își invită prietenii în noua lor lume, transformă spațiul în loc de joacă pentru comunitatea lor. Acesta este pasul Activării (componenta A – Activate).

Implicarea unui număr suplimentar de copii în acest spațiu pune bazele unei comunități, în cadrul căreia ei vor comunica și vor atrage tot mai mulți participanți, dezvoltând mai multe jocuri. Aceasta este faza în care împarți cu ceilalți, în care înveți să folosești în comun resursele (S – ul din proiect, SHARE).

Grădinile și jocurile lor nou descoperite și create capătă în cele din urmă o istorie, cea a comunității din jurul lor. Jocurile au depășit etapele incipiente ale testării și pot fi jucate de oricine, în orice grădină a lumii. Aceasta este etapa Încrederii (componenta T – Trust a proiectului).

Avem curiozitatea și entuziasmul acestor copii imaginari până în acest moment. Vedem orașul ca o grădină, iar călătoria noastră spre schimbare este în fond parcurgerea acestor pași, cu posibilitatea de a ne reîntoarce oricând la oricare dintre ei, în încercarea de a descoperi și atinge Încrederea.

Fiecare inițiativă propusă poate opta pentru una sau mai multe categorii prezentate mai sus.

4.2. PRINCIPIILE ACESTUI PROCES PARTICIPATIV

Organizatorii propun ca inițiativele propuse să țină cont de următoarele aspecte:

·         prin demersurile propuse de grupurile informale de inițiativă de tineret se dorește implicarea întregii comunități clujene, implicarea tinerilor care fac parte din diverse grupuri socio-culturale și categorii de vârstă;

·         de asemenea, se încurajează acele inițiative ce implică în mod creativ și participanții la acțiunile propuse și se derulează în locații din diverse zone ale municipiului Cluj-Napoca. Proiectele se vor desfășura exclusiv pe raza municipiului Cluj-Napoca;

·         se încurajează de asemenea inițiativele ce se doresc a fi derulate în cartierele clujene (în afara centrului) ;

·         Com’ON Cluj-Napoca 2016 nu dorește să sprijine inițiative ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți. Accesul la activitățile proiectelor propuse va fi liber pentru public;

·         proiectele răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;

·         proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact și pe termen lung;

·         proiectele oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri și pentru adulți;

·         proiectele identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate.

4.3. CE PROIECTE NU POT FI FINANȚATE

Pentru a respecta atât principiile acestui demers cât și legislația în vigoare, anumite categorii de cheltuieli nu pot fi finanțate în cadrul inițiativelor:

·         inițiative care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui proiect;

·         inițiative care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;

·         cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);

·         împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;

·         inițiative de natură politică;

·         inițiative care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;

·         inițiative cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;

·         inițiative care încurajează consumul de alcool/droguri;

·         inițiative inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât 14-35 ani.

Toate inițiativele propuse în cadrul acestui demers vor fi verificate din punctul de vedere al acestor condiții înainte supunerii acestora spre votul public.

5. CATEGORIE SPECIALĂ ÎN COMPETIȚIE ÎN 2016: PROIECTE PROPUSE DE TINERI CU OPORTUNITĂȚI REDUSE

Pentru asigura accesul unor categorii de tineri cu oportunități reduse la acest proiect, se creează o categorie specială de finanțare pentru aceste grupuri.

Categoria specială cu oportunități reduse se referă la proveniența și starea curentă a membrilor grupului de inițiativă și nu la grupul țintă adresat de aceasta. Pentru a fi considerat un grup de tineri cu oportunități reduse, toți membrii trebuie să aparțină acestei categorii speciale.

Următoarele categorii pot fi considerate ca și situații cu oportunități reduse:

·         diferențe culturale majore;

·         dizabilități și probleme de sănătate;

·         obstacole economice și/sau sociale;

·         obstacole educaționale;

·         obstacole geografice și de accesibilitate.

Totuși, ca și principiu general, se recomandă tuturor grupurilor de inițiativă ca, pe măsura posibilităților, să implice în activitatea lor tineri aparținând unor categorii defavorizate.

Statutul de categorie de tineri cu oportunități reduse se va evidenția în formularul de propunere a inițiativei prin bifarea acestei opțiuni și printr-o scurtă motivare din partea grupului.

Un număr de 5 proiecte din această categorie specială vor fi finanțate prin acest proces participativ. Voturile primite pentru aceste inițiative speciale vor fi contabilizate separat, iar o clasificare specială pentru aceste proiecte va fi, de asemenea, publicată. Finanțările vor fi acordate și în acest caz pe baza numărului voturilor din cadrul acestei categorii speciale.

6. PROCEDURA DE APLICARE

6.1. ÎNSCRIEREA ÎN PROCES

Înscrierea în prima etapă de concurs se face prin completarea și încărcarea online a unui formular de inițiativă prin intermediul paginii de web WWW.COMONCLUJ.RO. Ca o măsură specială, există posibilitatea de a depune formularele în format fizic. În acest caz, fiecare grup de inițiativă trebuie să prezinte atât formularul (sau formularele) de inițiativă cât și formularul de prezentare a grupului de inițiativă.

Un grup de inițiativă poate propune maxim 5 inițiative. Pentru fiecare inițiativă se va completa un formular separat în cadrul sistemului de aplicare de pe pagina web WWW.COMONCLUJ.RO.

Fiecare inițiativă va fi înscrisă oficial în limba română. În caz de nevoie facilitatorii comunitari pot oferi asistență în adaptarea descrierilor pentru limba română pentru grupurile informale care aparțin unor minorități naționale sau unor comunități de străini din Cluj-Napoca (pentru a facilitata accesul la demers, regulamentul și formularul oficial de propuneri pot fi descărcate și în limbile maghiară și engleză).

Facilitatorii comunitari implicați în demers pot fi contactați personal, telefonic sau online prin modurile prezentate pe pagina de web WWW.COMONCLUJ.RO.

6.2. VERIFICAREA TEHNICĂ

Această etapă presupune analizarea proiectelor înscrise în concurs:

1.     Prin prisma fezabilității proiectului: fiecare inițiativă supusă votului public este realizabilă în termeni practici. Verificarea se va derula atât pe parcursul perioadei de pregătire a formularelor de inițiativă, cât și după termenul limită de prezentare a formularelor de inițiativă.

2.     Prin prisma Criteriilor de eligibilitate:

·         Aplicația a fost trimisă până la termenul limită stabilit prin prezentul regulament.

·         Aplicația a fost trimisă pe baza formularului tip de concurs și a fost înscrisă în competiție prin platforma COMONCLUJ.RO sau în cazuri speciale în format tipărit la sediul Grupului PONT (Str. Mărginașă nr. 42, depunere personală).

·         Proiectul este propus de un grup de cel puțin 3 tineri ai căror membri au vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani.

·         Proiectul se desfășoară pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

·         Proiectul oferă acces liber publicului la activitățile desfășurate, fără o barieră financiară (bilet).

·         Proiectul respectă principiile și valorile COM’ON Cluj-Napoca și ale conceptului candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

·         Proiectul respectă criteriile bugetare de la punctul 6.

Recomandăm contactarea directă a coordonatorilor înainte de termenul limită de prezentare a formularelor, în cazul în care un grup de inițiativă nu este sigur dacă inițiativa propusă de ei respectă aceste criterii sau nu.

6.3. DECIZIA PUBLICĂ – VOTUL

Proiectele considerate eligibile vor intra într-un proces de clasificare prin intermediul unui vot public pe propria răspundere a rezidenților din Cluj-Napoca. Mecanismul de vot se va derula atât online, cât și pe hârtie. Sistemul de vot va funcționa online la adresa WWW.COMONCLUJ.RO.

Votul se derulează exclusiv online în perioada menționată la capitolul etape și calendar. Orice persoană care se declară pe propria răspundere persoană rezidentă din Cluj-Napoca are dreptul la vot.

Un votant are posibilitatea să voteze pentru maxim 15 de inițiative. Votul se închide înainte de miezul nopții a ultimei zile.

Autentificarea pentru vot se realizează prin intermediul unui utilizator personal Facebook. În momentul declarației pe propria răspundere sistemul de vot salvează informațiile.

După derularea procesului de vot, organizatorii vor face un control aleatoriu cu privire la voturile primite de diferitele inițiative.

7. BUGET

7.1. SUMA MAXIMĂ ACORDATĂ

Grupul de inițiativă poate propune un proiect cu un buget maxim de 9.000 lei. Alocarea financiară din partea Municipalității va fi de maxim 4.500 de lei.

ATENȚIE: Dacă proiectul are un buget mai mare de 4.500 lei, este responsabilitatea grupului de inițiativă asigurarea fondurilor complementare peste această limită.

7.2. TIPURI DE COSTURI

Costurile prezentate de grupul de inițiativă trebuie să fie în concordanță cu activitățile propuse prin descrierea oferită în formular. Facilitatorii comunitari vor putea oferi asistență grupurilor de inițiativă în planificarea lor de buget înainte de termenul limită de încărcare online a formularelor de inițiativă.

Lista cheltuielilor neeligibile în buget cuprinde următoarele:

·         alcool, tutun,

·         achiziții de teren,

·         achiziții de autovehicule,

·         abonamente de telefon,

·         alte achiziții de echipamente sau de obiecte de inventar,

·         salarii sau orice alte venituri ale membrilor grupurilor de inițiativă.

Prin acest demers se va sprijini un număr de cel puțin 55 de inițiative din bugetul public alocat de Municipiul Cluj-Napoca și 5 inițiative care sunt propuse de tineri cu oportunități reduse.

Numărul inițiativelor ce pot fi înscrise în campania de strângere de fonduri din comunitate este nelimitat.

BCR va asigura sprijinul cu câte 1000 lei a primelor 10 inițiative ce reușesc să strângă cel puțin 1000 lei la rândul lor prin platforma Bursa Binelui în perioada 7-30 septembrie 2016. Acest sprijin se va acorda pe baza ordinii cronologice în care inițiativele ating pragul de 1.000 lei strânși prin platformă.

8. ETAPELE ȘI CALENDARUL MECANISMULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ PENTRU GRUPURILE DE INIȚIATIVĂ*

Com’ON Cluj-Napoca se derulează după următorul calendar estimativ:

·         13 iunie 2016: Se lansează apelul pentru Com’ON Cluj-Napoca 2016 și se publică regulamentul demersului.

·         27 iunie 2016, ora 00.00: Platforma de înscriere a grupurilor de inițiativă și a inițiativelor este operațională și grupurile de inițiativă pot să înceapă înscrierea proiectelor.

·         23 iulie 2016, ora 23.59: Termenul limită de înscriere a inițiativelor online.

·         23 iulie 2016, ora 16.59: Termenul limită de înscriere a inițiativelor în formă tipărită.

·         13 august 2016: Termenul limită de verificare tehnică a inițiativelor propuse și publicarea listei proiectelor care intră în procesul de vot.

·         18 august 2016, ora 12.00 – 7 septembrie 2016, ora 23.59: Perioada de derulare a mecanismului de decizie prin vot.

·         9 septembrie 2016: publicarea listei câștigătorilor finanțării din bugetul COM’ON Cluj-Napoca ’16.

·         9 septembrie – 30 septembrie: înscrierea proiectelor ce doresc să aibă o campanie de strângere de fonduri prin platforma Bursa Binelui.

·         12 septembrie – 30 noiembrie 2016: Inițiativele sprijinite pot fi realizate în această perioadă. (Inițiativele care primesc finanțare prin mecanismul de crowdfunding vor putea fi implementate în perioada 1 octombrie – 30 noiembrie 2016.)

·         5 decembrie 2016: Termenul limită pentru depunerea rapoartelor financiare și narative pentru proiectele finanțate.

*Datele sunt estimative și pot fi subiectul unor modificări. Orice modificare va fi anunțată pe pagina de web WWW.COMONCLUJ.RO.

9. IMPLEMENTAREA INIȚIATIVELOR

Fundația Comunitară Cluj este entitatea care asigură cadrul legal pentru implementarea inițiativelor selectate în urma acestui proces participativ. Implementarea inițiativelor se materializează parcurgând următorul proces:

·         Forma legală a acordării finanțării este premiul.

·         Acordarea premiului se face după semnarea unui contract între finanțator și beneficiar, contract în cadrul căruia părțile își dau acordul asupra cheltuielilor care vor fi efectuate în cadrul planului de activități, prevăzut în anexa de la contract.

·         Fundația Comunitară va asigura finanțarea inițiativelor din resurse proprii, pre-finanțarea Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și printr-o linie de credit asigurată de BCR.

·         Premiile vor fi plătite de către Fundația Comunitară Cluj, în numerar, cu dispoziție de plată, sau in contul bancar al beneficiarului (reprezentantul grupului de inițiativă) eligibil, cu ordin de plată, în limita fondurilor disponibile. În situația în care în perioada respectivă nu există disponibilul de bani în contul proiectului, plățile vor fi efectuate imediat ce situația financiară a contului de proiect va permite.

·         Înainte de semnarea documentelor de preluare a premiului, grupul de inițiativă se obligă să procure toate aprobările și acordurile legale necesare implementării inițiativei.

·         Premiul se va aloca numai grupurilor de inițiativă care obțin acordurile legale necesare. Obținerea acestor acorduri și aprobări este responsabilitatea reprezentanților grupului informal.

·         Implementarea inițiativei propuse în cadrul Com’ON Cluj-Napoca cade în responsabilitatea grupului informal prin intermediul reprezentantului său oficial. Cu ocazia implementării fiecare grup informal va respecta aspectele vizuale ce trebuie respectate atât în comunicarea online, cât și comunicarea prin materiale tipărite și vizibilitate la fața locului.

·         Grupul informal va realiza un raport narativ despre inițiativa implementată care va descrie conform unui model de raport inițiativa realizată, anexând și o documentare a inițiativei prin imagini, eventuală prezență online și în presă.

·         Fundația Comunitară Cluj va solicita completări la raport sau îl va accepta.

10. ACCEPTAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR

Înscrierea unui grup de inițiativă și a unei inițiative în procesul de selecție implică acceptarea fără rezerve a termenilor prezentului regulament și înscrierea datelor personale în baza de date a Organizatorului.

11. CONTACT

Mai multe detalii privind proiectul COM’ON Cluj-Napoca puteți obține pe pagina web WWW.COMONCLUJ.RO și datele de contact prezentate acolo, respectiv la adresa de mail info@comoncluj.ro.