Inițiative
număr voturi
78
Sesiunea de vot s-a încheiat.
StudIN
Revista Centenar UBB
Locul derulării inițiativei
Sediile Universității Babeș-Bolyai
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Inițiativa presupune realizarea unei reviste aniversare cu caracter istoric, ce va cuprinde informații și interviuri privind 100 de personalități ce au marcat evoluția și istoria Universității Babeș-Bolyai: alumni, cadre didactice, studenți,rectori, absolvenți, parteneri, colaboratori. Temele abordate ȋn cadrul interviurilor acestor 100: activitatea profesională și rolul universității ȋn conturarea acesteia, viața de student, importanța activităților extracuriculare, evoluția sistemului de ȋnvățămȃnt universitar și de asemenea, sfaturi pe care le pot da studenților actuali, dar și viitori. Cȃt despre articolele temele principale vor fi istoria și momentele remarcabile care au marcat dezvoltarea Universității.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Activități ce vor fi realizate în cadrul inițiativei sunt: - Crearea unei echipe de redacți; - Cercetarea și documentarea privind cele 100 de persoane remarcabile ce au contribuit la evoluția Universității; - Crearea conținutul ziarului (interviurile, activitățile și demersurile acestor personalități, cu ce au marcat evoluția Universității,ce aport au avut la statul prezent al Universității); - Tipărirea revistei; - Promovarea online a revistei.
Cărei nevoi a comunității clujene credeți că răspunde proiectul vostru?
În contextul actual al comunității clujene, populația majoritară este cea a tinerilor și a studenților. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre cele mai mari universități românești (peste 35 000 studenți) și cea mai bine clasată în topurile naționale și internaționale, de aceea reprezintă un reper important atât în domeniul de tineret, cît și cel academic. Ȋn anul 2019 Universitatea Babeș-Bolyai va ȋmplini 100 de cȃnd a luat ființă și astfel considerăm că este un moment propice desfășurării unor evenimente pentru a-i aduce puțină recunostință și de a ne aminti de importanța acesteia în mediul academic. Proiectul răspunde nevoi de informare a cetățenilor, în contextul socio-istoric actual, cu privire la evoluția sistemului de învățământ superior în Universitatea Babeș-Bolyai, pe parcursul unui secol. De asemenea, inițiativa încurajează implicarea tinerilor în societate prin creșterea sentimentului de apartenență la comunitatea academică și clujeană, dar și a spiritului civic prin promovarea istoriei. Evenimentul de celebrare a celor 100 de ani ai Universității, reprezintă un moment de o deosebită însemnătate, fiind un motiv de apropiere și uniune între cetățenii și tinerii comunității academice locale și naționale.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Proiectul este adresat tuturor cetățenilor din Cluj-Napoca, iar printre beneficiarii direcți ai ințiativei se numără Universitatea Babeș-Bolyai și studenții acesteia. Universitatea Babeș-Bolyai deoarece prin implementarea inițiativei se promovează imaginea și realizările acesteia. Studenții deoarece au la dispoziție o alternativă de informare istorică și academică, într-un cadru nonformal, adaptat contextului socio-istoric, dezvoltându-și mai apoi și spiritul de apartenență la comunitate, recunoștința și respectul. Beneficiari indirecți ai inițiativei sunt cadrele didactice, alumni și absolvenți ai UBB, ONG-urile studențești din cadrul Universității, partenerii și colaboratorii instituției, Municipiul Cluj-Napoca etc. În primul rând proiectul va fi promovat direct prin existența fizică a revistei, ce va fi publicată doar o singură ediție. Mai apoi, proiectul va fi promovat online prin intermediul rețelelor de socializare, respectiv prin punerea la dispoziție a informațiilor prezente în revistă și în mediul online.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Efectele în urma derulării inițiativei vor fi: - Celebrarea Centenarului Universității Babeș-Bolyai; - Crearea unui conținut informativ și de calitate ce cuprinde 100 de informații despre 100 de persoane marcante ale Universității Babeș-Bolyai; - Informarea unui număr de 15000 de persoane, cu privire la cele 100 de persoane marcante ale Universității Babeș-Bolyai; - Promovarea pe plan local, național și internațional a Universități Babeș-Bolyai; - Promovarea a 100 de persoane importante ale Universității Babeș-Bolyai; - Creșterea nivelului de coștientizare, al prestigiului și al respestului față de Universitatea Babeș-Bolyai, vizând un număr de 10000 de persoane.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  •  Grupul PONT
  • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
  • Visit Cluj
  • Cluj-Napoca 100
  • Centrul Cultural Clujean
  • Federația Tinerilor din Cluj
  • Asociația Fapte
  • Niște Oameni
  • Consiliul Județean al Elevilor Cluj