Inițiative
număr voturi
118
Sesiunea de vot s-a încheiat.
ADD Cluj
GUK
Locul derulării inițiativei
Cluj - Napoca
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
GUK este o inițiativă prin care dorim să le aducem mai aproape tinerilor realitățile contemporane, ce vizează societatea în care trăim. În cadrul acestei inițiative ne dorim, ca prin vizionarea de scurtmetraje, să trezim un interes al participanților de a dezbate subiectele abordate, temele descrise și de a găsi răspunsuri sau rezolvări referitoare la problemele cu care ne confruntăm. Filmele provin din spațiul germanofon și dorim astfel să aducem noi idei în comunitatea clujeană și să încurajăm tinerii spre a avea o viziune nouă asupra înțelegerii prezentului. Prezenți vor fi și oameni care prin ocupațiile lor au putut sa își creeze o imagine mai clară în ceea ce privește subiectul abordat în diversele scurtmetraje prezentate. La finalul unui scurtmetraj, participanților li se va prezenta o situație, vor fi împărțiți pe grupe și își vor dezvolta astfel gândirea critică prin dezbaterea unui subiect dat și rezolvarea problemei identificate. Inițiativa se va desfășura pe parcursul mai multor zile, urmând ca în ultima zi să aibă loc o simulare, unde participanții vor concura pe echipe pentru a dezvolta un plan propriu cu pașii necesari pentru a combate o problemă de actualitate, de care și-au dat singuri seama din filmulețele vizionate și discuțiile avute.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
În cadrul proiectului se vor desfășura următoarele activități: Vizionarea de scurtmetraje și creearea unui cadru potrivit pentru dezbateri pe teme actuale deduse din acestea.
Cărei nevoi a comunității clujene credeți că răspunde proiectul vostru?
Proiectul nostru răspunde unei multitudini de necesități printre care se numără și nevoia de cunoaștere și de dezvoltare a gândirii critice a tinerilor clujeni, Analiza unei situații critice și găsirea rapidă a unor rezolvări aplicabile este o abilitate ce necesită dezvoltată în rândul generațiilor tinere. O altă nevoie la care răspunde inițiativa noastră este aceea a comunității germane de a-și face cunoscute tradițiile și valorile. O altă nevoie generală este schimbul de informații și cultură între aparținători ale diverselor comunități clujene. Este o metodă de integrare a comunității germane și de prezentare a valorilor acesteia. De asemenea, inițiativa corespunde și nevoii tinerilor de a participa la dezbateri publice și de a-și exprima părerea liber într-un mediu deschis, în care le va fi respectată, ascultată și de ce nu dezvoltată. Este de altfel și o oportunitate de socializare, un cadru în care tinerii să uite de mediul online și de presiunile acestuia, un cadru în care schimbul de informații se face direct, față în față și fără constrângeri.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Dorim să promovăm această inițiativă tuturor celor interesați de cultura germană, istorie, realitățile contemporane ale societății și nu numai. Dorim să promovăm această inițiativă atât prin intermediul Facebook ului, fiind unul dintre cele mai folosite mijloace de comunicare în rândul tinerilor, dar și în presa scrisă și prin distribuire de afișe și flyere în oraș.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Efectele pe care ni le dorim cu această inițiativă sunt diminuarea diferențelor dintre generații, dezvoltarea abilităților de comunicare a participanților și lărgirea orizontului de cultură și cunoaștere a acestora.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  •  Grupul PONT
  • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
  • Visit Cluj
  • Cluj-Napoca 100
  • Centrul Cultural Clujean
  • Federația Tinerilor din Cluj