Inițiative
număr voturi
91
Sesiunea de vot s-a încheiat.
Váróterem
Teatru în școală, ediția a 2-a
Cine sunteți voi, cum v-ați format?
Suntem membrii al unei trupe de teatru independent, pe nume Váróterem Projekt. Suntem cu toții actori liber profesioniști, și membrii echipei artisitce a trupei susnumite.
Locul derulării inițiativei (locul fizic sau mențiunea „online”, eventual detalierea platformei/soluției online)
Liceele de limbă maghiară din Cluj-Napoca: Liceul Teoretic Apáczai Csere János, Liceul Teretic Báthory István, Liceul Teoretic Brassai Sámuel, Liceul Teologic Reformat, Liceul Unitarian János Zsigmond
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
În cadrul proiectului vom furniza spectacole de valoare copiilor și adolescenților din instituțiile de învățământ de limba maghiară din Cluj . Considerăm că această categorie de vârstă – mai ales cea a adolescenților – este ușor neglijată de lumea teatrală, sunt foarte puține spectacole dedicate în mod special lor. Pentru a atinge acest scop vom organiza o stagiune de teatru educațional – gen teatral specific solicitantului –, și vom prezenta trei spectacole educaționale, având ca grup țintă copiii și tinerii claselor I-XII. Vom intra în mediul familiar elevilor, în clasele școlilor pentru a prezenta aceste spectacole și pentru a purta discuții relevante despre cele văzute. Avem încheiate partneriate cu cinci instituții de învățământ din Cluj pentru a înlesni organizarea spetacolelor și a publicului, și vom reînnoi spectacolele care fac parte din proiect, pentru a le prezenta într-o formă artistică impecabilă. Considerăm că prin tematicile abordate, precum și prin formele utilizate membrii grupului țintă sunt încurajați la cunoașterea de sine și gândire critică, deschisă, și vor avea ocazia de a se apropia de atuurile teatrului și de artă și cultură în general.
Ce activități concrete doriți să realizați în cadrul inițiativei?
În cadrul proiectului dorim să jucăm trei spectacole de teatru educațional: - Banul Bánk? Prezent! face parte din curriculumul școlar, este o lectură obligatorie, însă limbajul arhaic face ca drama din sec. XIX să nu fie o lectură chiar iubită de elevi. În spectacolul nostru - care a fost jucat de peste 220 de ori în cursul anilor precedenți - dorește să faciliteze întâlnirea dintre elevul de azi și povestea istorică din 1213 cu mult umor, interactivitate și actualizare. Spectacol recomandat elevilor claselor IX-XII. - Carol, mica cioară așteaptă nerăbdător prima zi de școală. Părinții lui l-au înscris la Școala de Muzică Schuhubert, deoarece sunt convinși că fiul lor va face o carieră strălucită. Însă la școală, deja la prima oră, Carol are parte de o experiență tulburătoare, la care nu s-a așteptat deloc și care îi va schimba radical imaginea alcătuită în prealabil despre școală și despre propria persoană. Spectacolul educativ Carol, mica cioară prelucrează teme importante precum prietenia, relația dintre părinți și copii, dintre profesori și elevi, așteptările părinților față de copii, alegerea unei profesii. În cadrul spectacolului creatorii oferă publicului prilejul pentru reflexie și joacă în grup. Spectacol recomandat elevilor claselor I-VII. - Spectacolul a fost inspirat de unul dintre miturile de bază ale pădurii Hoia de lângă Cluj-Napoca, conform căruia un cioban a dispărut fără urmă cu două sute de oi în pădurea renumită pentru fenomenele sale paranormale. Cu toate acestea, legenda populară este doar punctul de plecare al poveștii: în paralel cu evenimentele din trecut, putem vedea luptele specifice vârstei adolescente și relația tulbure a unui cuplu de liceu de astăzi, care se împletește fatidic cu legenda din trecut. Problemele abordate în spectacol invită în la dialog primul rând grupul de vârstă al elevilor liceeni, problemele tematice variază de la criza relațiilor, prin așteptările sociale, până la responsabilitate. Textul a fost scris cu intenția de a educa, așa că invităm studenții la o conversație, care sperăm să aibă ca rezultat un schimb de idei deschis și util pe marginea problemelor ridicate de spectacol. Recomandat pentru elevii claselor X-XII. Dorim să jucăm fiecare spectacol de cel puțin 2 ori.
Cărei nevoi a comunității clujene sau nevoi specifice tinerilor credeți că răspunde inițiativa voastră?
Educația non-formală pe plan cultural este incompletă, spectacole dedicate elevilor – cu excepția unor inițiative sporadice – lipsesc. Puține trupe observă că necesitățile publicului tânăr s-au schimbat. Tinerii sunt excluși din ce în ce mai mult din teatru, care îmbracă un fel de statut „aristocratic”. Teatrele independente din Cluj însă fac un teatru proaspăt, mai responsabil social, care rezonează mai mult cu cercul de interese al tinerilor. Datorită unor spectacole de succes s-a dovedit faptul că nu numai oferta, dar și cererea acestui tip de produs cultural este în creștere. Váróterem Projekt este prima trupă din țară, care experimentează cu genul și posibilitățile teatrului educațional, ca o formă utilă de educație non-formală. Sistemul de învățământ românesc este doar un canal de transmitere a datelor, nu problematizează, nu îndeamnă spre gândire individuală. Spectacolele menite a fi jucate în cadrul proiectului încearcă să suplinească aceste lipsuri, prin modalități interactive, discuții, dezbateri, improvizații participative, etc., astfel încât tinerii spectatori să ajungă la o concluzie finală. Noi credem că spectacolele propuse vor avea un efect dublu: în primul rând își asumă dezvoltarea abilităților de comunicare, incluziune în grup, gândirea critică, stimă de sine, etc.; în al doilea rând contribuie semnificativ la dezvoltarea publicului.
Cui doriți să vă adresați?
Copii (0-13 ani), Tineri (14-35 de ani)
Specificul grupului țintă, dacă există (Ex. artiști, studenți, pasionați de tehnologie etc.)
Elevi. Fiecare spectacol are un grup țintă bine deifinit. Menționpm, că spectacolul intitulat Carol, mica cioară - deși are un grup țintă mai larg - un spectacol se joacă exclusiv reprezentanților al aceeași categorii de vârstă.
Cum doriți să promovați această inițiativă?
Metoda principală de promovare ar fi cea online, pe platformele noastre de social media: Facebook, site. Din septembrie dorim să creăm o pagină de Instagram și de Tik Tok, pentru a înlesni comunicarea cu membrii grupului țintă. În aceeași timp prin parteneriatele încheiate cu instituțiile de învățământ vom avea acces direct la elevi.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Impactul principal al proiectului va fi că acești copii și tineri se vor familiariza cu teatrul contemporan și cu evenimentele culturale în general. Vor da seama că arta și cultura nu este un teritoriu sacru, intangibil, și de cele mai multe ori abscons, ba chiar contrar, își are rădăcinile în viața cotidiană din care și ei fac parte. De asemenea credem că prin tematicile și formele propuse vor trece printr-o dezvoltare personală, vor avea mai mare încredre în opiniile proprii. Un alt impact important al proiectului va fi acela ca în urma realizării și prezentării spectacolelor, echipa artistică își va completa setul de competențe profesionale, crescând calitatea și gama serviciilor artistice oferite de compania noastră. Prin atragerea unui public divers la spectacole, trupa noastră va fi mai cunoscută. Prin experiența inedită a spectacolelor și a discuțiilor purtate pe tematicile abordate, tinerii vor deveni un public permanent la spectacolele noastre viitoare. Proiectul va contribui la promovarea teatrului independent, efectul benefic fiind vizibil încă de la început prin acțiunile de diseminare a rezultatelor.
Înapoi la inițiative
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Banca Comercială Română
 • Cluj for European Year of Youth 2022
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare
Scrie-ne pe Messenger