Inițiative
număr voturi
84
Sesiunea de vot s-a încheiat.
StudIN
Expoziție UBB100 - Centenarul Universității Babeș-Bolyai
Locul derulării inițiativei
Rectoratul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Expoziția UBB100 are ca motiv de implementare ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea Universității Babeș-Bolyai. Expoziția se va desfășura timp de 30 zile, presupunând amplasarea în fața Rectoratului UBB a unor panouri/planșe informative ce au ca și conținut istoria, evoluția și evenimentele marcante ale Universității Babeș-Bolyai. Aceste planșe vor fi montate sub forma unor afișe publicitare, al căror conținut va fi împărțite pe categorii, și anume: personalități ce au marcat evoluția Universității Babeș-Bolyai, evenimente istorice cu impact asupra comunității academice în decursul unui secol, realizări și rezultate ce confirmă statutul Universității, toate acestea într-un număr de 100.
Ce activități vor fi realizate în cadrul inițiativei?
Activitățile ce vor fi realizate pentru buna desfășurare și implementare a inițiativei sunt: - Definirea conceptului vizual și promovarea proiectului atât online (crearea unor pagini pe rețelele de social-media, conturarea unui plan media, transmiterea de comunicate de presă etc.), cât și offline prin materiale informative și de promovare: flyere, afișe, stickere etc. - Cercetare și documentare cu privire la istoria și realizările Universității Babeș-Bolyai în perioada 1919-2019, timp de o săptămână; - Realizarea conținutului scris și crearea elementelor de design grafic/imagine, în concordanță cu conținutul informațional, în decursul a două săptămâni; - Achiziționarea panourilor/planșelor: - Tipărirea afișelor și montarea acestora. Toate aceste activități vor fi realizate în colaborare cu Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Babeș-Bolyai.
Cărei nevoi a comunității clujene credeți că răspunde proiectul vostru?
În contextul actual al comunității clujene, populația majoritară este cea a tinerilor și a studenților. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre cele mai mari universități românești (peste 35 000 studenți) și cea mai bine clasată în topurile naționale și internaționale, de aceea reprezintă un reper important atât în domeniul de tineret, cît și cel academic. Ȋn anul 2019 universitatea Babeș-Bolyai va ȋmplini 100 de cȃnd a luat ființă și astfel considerăm că este un moment propice desfășurării unor evenimente pentru a-i aduce puțină recunostință și de a ne aminti de importanța ei. Proiectul răspunde nevoi de informare a cetățenilor, în contextul socio-istoric actual, cu privire la evoluția sistemului de învățământ superior în Universitatea Babeș-Bolyai, pe parcursul unui secol. De asemenea, inițiativa încurajează implicarea tinerilor în societate prin creșterea sentimentului de apartenență la comunitatea academică și clujeană, dar și a spiritului civic prin promovarea istoriei. Evenimentul de celebrare a celor 100 de ani ai Universității, reprezintă un moment de o deosebită însemnătate, fiind un motiv de apropiere și uniune între cetățenii și tinerii comunității academice locale și naționale.
Unde, către ce grupuri țintă și cum doriți să promovați această inițiativă?
Printre beneficiarii direcți ai ințiativei se numără Universitatea Babeș-Bolyai și studenții acesteia. Universitatea Babeș-Bolyai deoarece prin implementarea inițiativei se promovează imaginea și realizările acesteia. Studenții au la dispoziție o alternativă de informare, într-un cadru nonformal, adaptat contextului socio-istoric. Beneficiari indirecți ai inițiativei sunt cadrele didactice, alumni și absolvenți ai UBB, ONG-urile studențești, partenerii și colaboratorii instituției, Municipiul Cluj-Napoca etc. Proiectul va fi promovat online prin intermediul rețelelor de socializare, respectiv prin punerea la dispoziție a informațiilor presente la expoziție și în mediul online. Alt canal de promovare este cel fizic reprezentat și de către Universitatea Babeș-Bolyai, structurile organizaționale din proximitatea acesteia și prin studenți.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
Efectele în urma derulării inițiativei vor fi: - Celebrarea Centenarului Universității Babeș-Bolyai; - Crearea unui conținut ce cuprinde 100 de informații privind Universitatea Babeș-Bolyai; - Informarea unui număr de 10000 de persoane, cu privire la istoria Universității Babeș-Bolyai și la importanța acesteia în mediu academic pe plan local și național; - Promovarea pe plan local, național și internațional a Universități Babeș-Bolyai; - Creșterea nivelului de coștientizare, al prestigiului și al respestului față de Universitatea Babeș-Bolyai, vizând un număr de 10000 de persoane.
Aveți nevoie să lărgiți grupul vostru cu noi membri pentru implementarea inițiativei?
Nu
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
  •  Grupul PONT
  • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
  • Visit Cluj
  • Cluj-Napoca 100
  • Centrul Cultural Clujean
  • Federația Tinerilor din Cluj
  • Asociația Fapte
  • Niște Oameni
  • Consiliul Județean al Elevilor Cluj