Inițiative
număr voturi
179
Sesiunea de vot s-a încheiat.
Mentés másként pedagógia csoport
Mentés másként pedagógia konferencia / Conferința de pedagogie
Cine sunteți voi, cum v-ați format?
A kolozsvári Láthatatlan Kollégium Kortárs Ifjúsági Irodalom műhelyében (BBTE-BTK), 2017-ben alakultunk, és azóta évente szervezünk különböző szakmai eseményeket pedagógusok és segítő szakemberek számára. Egyetemi hallgatóként, pályakezdő fiatalként azokra a hiányokra próbálunk válaszolni, amelyeket az oktatási rendszerben és a tanárképzésben tapasztalunk tanulóként, egyetemi hallgatóként, pedagógusként, szakemberként.
Locul derulării inițiativei (locul fizic sau mențiunea „online”, eventual detalierea platformei/soluției online)
Apáczai Csere János Elméleti Líceum / Liceul Teoretic
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Cea de-a 5-a ediție a Conferinței pedagogice “Salvează altfel” va avea loc în Cluj-Napoca, în Liceul Teoretic "Apáczai Csere János", în perioada 21-23 octombrie 2022. Misiunea noastră este de a aduna mediul academic și societatea civilă, profesorii și educatorii care lucrează deja în acest sistem. Scopul inițiativei este să acționeze ca o platformă de dialog, în vederea facilitării unei colaborări între acești profesioniști pentru un sistem educațional democratic și echitabil. În 2022, focusul Conferinței pedagogice “Salvează altfel” este bunăstarea tuturor celor implicați în educație: copii, profesori, părinți, profesioniști de sprijin, lucrători din ONG-uri. Deoarece calitatea sistemului educațional poate garanta bunăstarea noastră, a tuturor. Acest cadru tematic amplu va fi explorat din perspective juridice, psihologice și critice, oferind participanților un cadru atât teoretic cât și practic. Prin intermediul prelegerilor, atelierelor, și al discuțiilor tip masă rotundă, vom dialoga despre experiențe concrete de predare, bariere instituționale, oportunități de colaborare și schimbare, concentrându-ne pe probleme care sunt periferice pentru formarea profesorilor, și educația în general. Temele noastre principale: sănătate mintală, pedagogie critică, psihologie critică, educație egalitară, drepturile copilului, nevoi educaționale speciale, sărăcia copiilor, abandonul timpuriu a școlii, dezavantaj social, excluziune, talent. Echipa "Mentés másként" este formată din educatori, cadre didactice și profesioniști de sprijin, care cred că accesul la o educație democratică și o educație publică echitabilă sunt esențiale. Echipa noastră este organizată în mod informal și orizontal, cu sprijinul comunității. Deși colaborăm cu o serie de organizații într-o rețea care sprijină toți actorii din sistemul educațional, nu funcționăm într-un cadru instituțional.
Ce activități concrete doriți să realizați în cadrul inițiativei?
HU Az idei konferencia alatt tizenegy szemináriumot, kilenc műhelyt, két alternatív színházi előadást és egy kerekasztal-beszélgetést szervezünk. A konferencia három nagy téma köré szerveződik, ezek közül mindegyikkel egy napot fogunk intenzíven foglalkozni. A pénteki napot egy kerekasztal-beszélgetéssel indítjuk, amelyen szakemberek bevonásával mindhárom témát érintjük. Az ezt követő előadásokon a gyermekek jogaival kapcsolatos kérdéseket tematizáljuk. Szombaton öt szemináriumot és hat műhelyfoglalkozást tartunk, amelyek a gyerekek és a pedagógusok, segítő szakemberek mentális egészségére fókuszálnak. Vasárnap három műhely és három előadás foglalkozik az önszerveződéssel és a közösségépítés iskolai lehetőségeivel. Az alternatív színházi előadások a pénteki és a szombati nap záróeseményei, és természetesen ezek is a konferencián tematizált kérdéskörökhöz kapcsolódnak. RO În cadrul conferinței vom organiza 12 seminare, 9 workshopuri, 2 spectacole de teatru alternativ, și o masă rotundă. Conferința are 3 teme principale, fiecare temă explorată în diferite zile. Vineri, seminariile vor aborda întrebări legate de drepturile copilului. Sâmbătă, vom avea 5 seminare și 6 ateliere, care tematizează sănătatea psihică a copiilor și a profesorilor în sistemul de învățământ. Duminică, 3 workshopuri și 3 seminare vor aborda temele autoorganizării și dezvoltarea comunității în contexte școlare.
Cărei nevoi a comunității clujene sau nevoi specifice tinerilor credeți că răspunde inițiativa voastră?
Dorim să îmbunătățim și să modernizăm educația pedagogică a cadrelor didactice în concordanță cu nevoile societății pe direcțiile: egalitate de șanse, lipsa discriminării de gen, etnice și lingvistice, educația sexuală și igiena mintală. Conferința “Salvează alftel” asigură o platformă de cunoștință și șansa întâlnirii față-n față, o posibilitate pentru schimbul de experiență al profesorilor, elevilor, educatorilor, psihologilor, tuturor implicați în procesul de educare și dezvoltare a tinerilor.
Cui doriți să vă adresați?
Tineri (14-35 de ani), Adulți (35-59 de ani) , Persoane în vârstă (peste 60 de ani)
Specificul grupului țintă, dacă există (Ex. artiști, studenți, pasionați de tehnologie etc.)
RO Prin activitatea noastră, dorim să influențăm toți actorii din sistemul educațional, și să îmbunătățim condițiile de lucru ale acestora. Prin urmare, grupul țintă principal al conferinței "Salvează altfel" va fi reprezentat de profesori, educatori și profesioniști de sprijin care au un impact direct asupra acestui sistem și ale căror decizii au un impact major asupra calității vieții elevilor din învățământul public și privat. O parte semnificativă a grupului nostru țintă sunt tinerii studenți în curs de formare a cadrelor didactice din Cluj - din experiența noastră, un număr mare dintre ei participă la programele noastre bazate pe pedagogii alternative și schimb de cunoștințe, și de cele mai multe ori oferindu-se voluntari pe termen scurt sau lung în cadrul grupului nostru. Participarea și implicarea lor este o parte integrantă a activității noastre organizatorice în comunitatea noastră. HU Munkánkkal az oktatási rendszer minden szereplőjére szeretnénk hatást gyakorolni, munkakörülményeiket jobbítani. A Mentés másként pedagógia konferencia elsődleges célcsoportja így azok a tanárok, tanítók, segítő szakemberek lesznek, akik erre a rendszerre direkt ráhatással bírnak, döntéseik pedig nagyban befolyásolják a köz- és magánoktatásban tanuló diákok életminőségét. Jelentős részét képezik célcsoportunknak a kolozsvári tanárképzésben részt vevő fiatal egyetemisták – tapasztalataink szerint ők nagy számban vesznek részt az alternatív pedagógiákra, tudásmegosztásra épülő programjainkon, s nem egyszer vállalkoznak rövid- vagy hosszú távú önkéntesn munkára a Mentés másként pedagógia csoporton belül. Az ő részvételük és bevonódásuk is szerves részét képezi közösségépítő munkánknak.
Cum doriți să promovați această inițiativă?
A kezdeményezést a már bejáratott csatornáinkon tervezzük népszerűsíteni. Az információk jelentős része az 1.3 ezer követővel rendelkező Facebook-oldalunkon lesz elérhető (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063649836268). Itt megtalálhatóak a korábbi konferenciák népszerűsítő anyagai is. Az érdeklődők rendezett formában ugyanezeket az információkat egy, a konferencia előtti negyedévben létrehozott Facebook-eseményben, illetve weboldalunkon találhatják meg (https://mentesmaskent.ro). A Mentés másként pedagógia konferencia vizuális termékeit, a rendezvény során készülő fotókat a csoport Instagram-oldalán osztjuk meg (https://www.instagram.com/mentesmaskentpeda/). A konferencia előtti hetekben plakátolni, szórólapozni járunk majd el kolozsvári iskolákba és közintézményekbe. Amit még nagyon fontosnak tartunk, az a korábbi konferenciákon és rendezvényeinken kiépült szakmai kapcsolataink utánkövetése, a résztvevők visszakeresése és újra-meghívása, ezzel évről-évre tudtuk növelni a Mentés másként pedagógia konferencián résztvevők számát. RO Intenționăm să promovăm inițiativa prin canalele noastre stabilite. O mare parte din informații vor fi disponibile pe pagina noastră de Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063649836268), care are 1,3 mii de urmăritori. Cei interesați vor putea găsi aceleași informații într-o formă organizată într-un eveniment Facebook creat în trimestrul anterior conferinței, precum și pe site-ul nostru (https://mentesmaskent.ro). Produsele vizuale ale conferinței, fotografii realizate în timpul evenimentului vor fi împărtășite pe pagina Instagram a grupului (https://www.instagram.com/mentesmaskentpeda/). În săptămânile premergătoare conferinței, vom vizita școli și instituții publice din Cluj-Napoca pentru a împărți afișe și pliante. De asemenea, considerăm că este foarte important să urmărim contactele profesionale pe care le-am stabilit la conferințele și evenimentele noastre anterioare, să găsim și să reinvităm participanții, astfel încât să putem crește numărul participanților la conferință de la an la an.
Care credeți că va fi efectul derulării inițiativei voastre?
HU A tudás és tudásátadás tulajdonképpen az általunk szervezett rendezvények egyik alappillére. A konferenciánkon részt vevő érdeklődők egy kritikai pedagógiai keretben sajátíthatnak el konkrét, gyakorlati-szakmai tudást arról, hogy hogyan működhet potenciálisan jól speciális nevelési igényű gyerekek, szegregált közösségek, nyelvi hátrány eseteiben az iskolarendszer. Különös figyelmet fordítunk a szexuális nevelés és a bullying témáinak fontosságára, hiszen a jelenlegi társadalmi helyzetben az ezek feletti eltekintés érzékelhetően súlyos, nemi, társadalmi diszkriminációs következményekkel járhat. A rendezvény célja továbbá a bevonás, a közösségszervezés. Azt az üzenetet közvetítjük résztvevőink és előadóink számára, hogy a rendszerszintű változás csak akkor fog tudni létrejönni, ha mindannyian felhasználják a maguk tudását és tehetségét, és aktívan tesznek is azért, hogy lépésről lépésre jobbá tehessük az oktatást a gyermekeknek, fiatal felnőtteknek, és közoktatásban alapos tapasztalattal rendelkező szakmabelieknek. RO Cunoașterea și transferul de experiențe este, de fapt, unul dintre pilonii evenimentelor pe care le organizăm. Participanții conferinței noastre vor putea dobândi cunoștințe concrete, practice și profesionale despre metode adecvate, care adresează nevoile copiilor cu nevoi speciale, elevi din comunități segregate, despre dezavantaje lingvistice, cadrul fiind pedagogia critică. O atenție deosebită va fi acordată importanței problemelor legate de educația sexuală și de hărțuire în școli, deoarece, mai ales în situația socială actuală, consecințele ignorării acestor probleme sunt grave, discriminatorii din punct de vedere social și de gen. De asemenea, evenimentul urmărește să implice și să ajute în organizarea comunității. Mesajul pe care dorim să îl transmitem participanților este că schimbarea sistemică poate avea loc doar dacă fiecare își folosește cunoștințele și talentele, și acționează activ pentru a îmbunătăți pas cu pas sistemul școlar, pentru copii, pentru tineri care vor începe să lucreze în pedagogie, și pentru profesioniștii cu o experiență solidă în sistemul școlar.
Înapoi la inițiative
Galeria foto
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Banca Comercială Română
 • Cluj for European Year of Youth 2022
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare
Scrie-ne pe Messenger