Regulament Com'ON Teens

REGULAMENT

Ediție specială a procesului de bugetare participativă de tineret Com’ON Teens în cadrul Com’ON Cluj-Napoca

- ediția 2021 -

 

CONCEPTUL ȘI CICLUL DE DERULARE ALE COM’ON TEENS

Com’ON Teens urmărește activarea unor grupuri și micro-comunități informale de tineri din oraș, cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani care nu sunt parte a unor organizații legal stabilite, sau chiar dacă sunt, cred în potențialul lor ca grup, de a genera ceva pozitiv pentru comunitatea clujeană. Dorim să dovedim faptul că tinerii sunt capabili să contribuie organic la dezvoltarea comunității clujene. Urmărim totodată conectarea în general a comunităților de tineri cu toți locuitorii orașului prin instrumentul votului și prin participarea și implicarea în implementarea inițiativelor susținute prin acest mecanism participativ.

Întregul ciclu al ediției speciale se derulează în perioada 29 octombrie – 24 noiembrie 2021, începând cu primul apel pentru crearea și depunerea unor inițiative și până la încheierea ultimei activități susținute prin acest demers participativ.

În acest an Com’ON Cluj-Napoca continuă să aibă în centru un mesaj ce ține de esențe: Let’s do well together! - concentrarea pe starea de bine, pe calitatea vieții comunității care poate fi îmbunătățită împreună. Calitatea vieții comunității a fost dintotdeauna importantă, însă e esențială în această perioadă care este, în continuare, atipică.

 

Ce înseamnă pentru noi Let’s do well together?

HEALTH/SĂNĂTATECum se simt tinerii acum și ce pot face ca să ne simțim noi toți mai bine, atât fizic cât și emoțional?

Această direcție se transpune prin inițiative care țin de îmbunătățirea sănătății, atât fizică, cât și mintală și spirituală, dar prin inițiative care au legătură cu stilul de viață sănătos – alimentație, obiceiuri legate de odihnă, activitate fizică.

 

LEARNING/ÎNVĂȚARE Cum se pot echipa tinerii mai bine pentru a se descurca în viață? Ce doresc să însușească pentru asta?

Acest lucru înseamnă inițiative cu potențial educativ, care au ca scop dezvoltarea de competențe generale sau specifice. Se face referire la educația non-formală, așadar sunt încurajate propunerile - inclusiv tool-uri digitale - care pot contribui la dezvoltarea creativității, a capacității de colaborare ori de rezolvare de probleme. De asemenea, se pot dezvolta inițiative care abordează relația profesor-elev/student sau teme care țin de egalitatea de gen sau cea pe criterii de etnie.

ENGAGEMENT/PARTICIPARECe pot face tinerii pentru comunitate, cum se pot implica în viața orașului?

Înseamnă abordarea de idei care încurajează spiritul de inițiativă, colaborarea, participarea civică-socială-culturală la viața comunității: inițiative ce țin de cultură, activități sportive, voluntariat, timp liber. De asemenea, pot fi abordate provocări ce țin de egalitatea de șanse în ceea ce privește participarea la viața comunității.

ENABLING ENVIRONMENT/ACTIVAREA MEDIULUI Ce ar trebui să ofere orașul tinerilor pentru a-și putea atinge potențialul și pentru a se putea implica în rezolvarea de nevoi prezente în comunitate sau legate de dezvoltarea orașului?

Acest lucru înseamnă identificare și activare a unor spații din Cluj ori regândirea unor spații existente prin care acestea pot primi o altă funcțiune, chiar și temporară. De asemenea, se pot dezvolta idei pe tema unor servicii de susținere pentru tineri, centre de tineret, mobilitate, transport, dar și politici publice de susținere a tinerilor.

Înscriere 

Înscrierea se va face în baza unui apel deschis. Se va ajunge la participanți prin 1) popularizare apelului către publicul care îndeplinește criteriile și prin 2) colaborarea cu facilitatori. 

Rețea sprijin

Vor fi contractați facilitatori (profesori și alte persoane cu experiență în facilitare). Fiecărui facilitator îi vor fi repartizate 3 echipe. Facilitatorii vor trece printr-o sesiune de formare anterior desfășurării workshop-ului. 

Desfășurare 

Workshopul va avea loc pe 13 noiembrie, în format online, va avea o durată de 7 ore și va fi gestionat tehnic de Grupul PONT. Participanții vor primi kit-uri anterior workshopului. Participanții vor lucra în echipe pentru dezvoltarea unei inițiative care să se încadreze în cel puțin una dintre temele prioritare. Workshopul va avea sesiuni de ghidare din partea facilitatorilor pentru echipele repartizate. La finalul workshopului, echipele vor avea inițiativa creată în format text și un clip de prezentare a acesteia – ambele vor fi materiale suport pentru etapa de vot. 

Vot 

Inițiativele înscrise vor fi afișate pe www.comoncluj.ro și vor putea fi votate de persoane care locuiesc, lucrează sau studiază în Cluj-Napoca și care au vârsta minimă de 14 ani. Votarea se va realiza prin platforma bugetareparticipativa.ro în perioada 15-21 noiembrie. 

Premiere 

În vederea premierii, o inițiativă trebuie să adune un minimum de 50 de voturi. Primele 9 inițiative în ordine descrescătoare a numărului de voturi vor fi premiate cu câte 2000 RON. Câștigătorii vor fi anunțați pe 24 noiembrie. 

 

Misiunea și susținătorii Com’ON Cluj-Napoca 2021

Misiunea procesului participativ este de a întări rolul și sprijinul acordat tinerilor și grupurilor informale, formate de aceștia în participarea activă, a acestora la schimbarea societății printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și inclusivă.

Com’ON Cluj-Napoca este implementat de Grupul PONT. Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca este principalul susținător al procesului participativ. BCR se alătură demersului participativ prin intermediul susținerii co-finanțării proiectului.

 

CONTEXTUL CADRU AL COM’ON CLUJ-NAPOCA 2021

Capitala Europeană a Tineretului, geneza Com’ON Cluj-Napoca

Bazele acestui demers participativ au fost puse de Grupul PONT în contextul programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. Prima ediție a Com’ON Cluj-Napoca, derulată în același an, a generat cifre impresionante: un număr de 248 grupuri informale au propus 437 de inițiative eligibile care au primit în procesul de vot un număr total de 48.609 voturi, din partea a 18.782 persoane care și-au exprimat intenția de vot.

Cadrul de derulare pentru Com’ON Cluj-Napoca 2021

Această ediție este derulată de Grupul PONT. Grupul PONT este o organizație înființată în 2009 care își propune inovarea socială prin participare, antreprenoriat și cultură cu un accent special pe tineri și digitalizare. Grupul PONT își derulează activitatea prin programe cadru și proiecte specifice derulate prin intermediul unor parteneriate intersectoriale și multidisciplinare la nivel local, regional, național și european. Grupul PONT are sediul în Cluj-Napoca, Transilvania, România.

Contextul european al proiectului

Com’ON Cluj-Napoca 2021 este realizat după modelul Com’ON Europe, un proiect susținut de Uniunea Europeană prin proiectul Erasmus+ prin care orașele Torino (Italia) Braga și Cascais (Portugalia), Maribor (Slovenia), Salonic (Grecia), Cluj-Napoca (România) și Varna (Bulgaria) au creat un cadru strategic comun pentru mecanisme de bugetare participativă de tineret. Proiectul european s-a derulat sub coordonarea Grupului PONT, inițiatorul Com’ON Cluj-Napoca 2021.

Principii ESG în procesul participativ

ESG reprezintă o analiză a sustenabilității unei organizații prin prisma a trei factori: mediu, social și guvernanță. Începând din anul 2021 Com’ON Cluj-Napoca urmărește și raportează aplicarea principiilor ESG în etapele implementării demersului participativ. Astfel se urmărește demonstrarea efectelor de mediu, sociale și de guvernanță sustenabilă în investirea fondurilor publice ale principalului municipalității clujene prin intermediul principalului finanțator, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și ale co-finanțatorului privat, BCR.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către Grupul PONT. Datele personale sunt prelucrate în vederea stabilirii identității persoanei, pentru stabilirea cadrului legal și a verificării eligibilității persoanei de a participa într-o anumită activitate, pentru a putea stabili o cale facilă și eficientă de comunicare. Grupul PONT se obligă să nu divulge aceste date, cu excepția situației în care legislația în vigoare va obliga PONT să pună la dispoziție și astfel de date cu caracter personal. Persoanele vizate au dreptul la informare, acces la datele proprii deținute de grupul PONT, dreptul la intervenție asupra datelor (rectificare, ștergere), dreptul la opoziție (retragere consimțământ, restricție procesare), dreptul de a nu fi supus onor decizii automate, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a se adresa justiției. Pentru exercitarea drepturilor recunoscute persoanelor vizate, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail offfice@pontgroup.org sau la adresa de corespondență str. Horea nr. 5, ap. 7-8, Cluj-Napoca, Cluj. Grupul PONT se obligă să comunice informațiile solicitate în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii.

Politica generală a Grupului PONT cu privire la protecția datelor cu caracter personal poate fi consultată pe larg la următorul link: https://comoncluj.ro/protectia-datelor.

 

ACCEPTAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR

Înscrierea unui grup de inițiativă și a unei inițiative în procesul de selecție implică acceptarea fără rezerve a termenelor prezentului regulament și înscrierea datelor personale în baza de date a Organizatorului, cu respectarea condițiilor legale în vigoare.

 

CONTACT

Mai multe detalii privind demersul participativ Com’ON Cluj-Napoca puteți obține pe pagina web www.comoncluj.ro și datele de contact prezentate acolo, respectiv la adresa de mail info@comoncluj.ro.

Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Banca Comercială Română
 • Cluj for European Year of Youth 2022
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare
Scrie-ne pe Messenger