Câștigători Com'ON Teens
număr voturi
87
Sesiunea de vot s-a încheiat.
Tătar Alexandra, Țene Mara și Piluț Darius
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Încadrată în prioritatea sănătate și pornind de la problema utilizării substanțelor de către tineri, inițiativa s-a născut din întrebarea „cum am pute să ajutăm tinerii din Cluj-Napoca să înțeleagă că substanțele precum tutunul, drogurile etc. nu influențează statutul social în bine?”. Așa a apărut inițiativa Fly, don’t crush, adresată elevilor, părinților, instituțiilor educaționale și autorităților competente în domeniu și care își propune să creeze un sistem de supraveghere și de informare care protejează elevii și le oferă o nouă perspectivă asupra consumului de substanțe. Fly, don’t crush dorește să contribuie în rezolvarea unor probleme ca dezinformarea la nivelul cunoștințelor legate de consumul substanțelor, prezentarea prea formală a problemei consumului și supravegherea insuficientă a elevilor.
O scurtă descriere a inițiativei în limba maghiară (opțională)
Az egészség prioritás részeként és a fiatalok kábítószer-fogyasztásának problémájából kiindulva a kezdeményezés abból a kérdésből született, hogy "hogyan segíthetünk a kolozsvári fiataloknak megérteni, hogy az olyan szerek, mint a dohány, a kábítószer stb. nem befolyásolják kedvezően a társadalmi státuszt?". Így született meg a Fly, don't crush kezdeményezés, amely a diákokat, a szülőket, az oktatási intézményeket valamint a területileg illetékes hatóságokat célozza meg. Célja egy olyan felügyeleti illetve tájékoztatási rendszer létrehozása, amely védi a diákokat, és új szemléletet ad nekik a szerhasználattal kapcsolatban. A Fly, don't crush szeretne segíteni kezelni az olyan problémákat, mint a szerhasználattal kapcsolatos téves információk, a szerhasználat túlságosan hivatalos bemutatása és a tanulók elégtelen felügyelete.
O scurtă descriere a inițiativei în limba engleză (opțională)
Framed in the priority of health and starting from the problem of substance use by young people, the initiative was born from the question “how can we help young people in Cluj-Napoca to understand that substances such as tobacco, drugs, etc. does it not influence the social status for the better?”. This is how the Fly, don’t crush initiative appeared, addressed to students, parents, educational institutions and competent authorities in the field and which aims to create a surveillance and information system that protects students and gives them a new perspective on substance use. Fly, don’t crush wants to contribute to solving problems such as misinformation at the level of knowledge about substance use, too formal presentation of the problem of consumption and insufficient supervision of students.
Înapoi la inițiative
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Banca Comercială Română
 • Cluj for European Year of Youth 2022
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare
Scrie-ne pe Messenger