Câștigători Com'ON Teens
număr voturi
92
Sesiunea de vot s-a încheiat.
Arion Amalia, Miron Răzvan și Munte Darius
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Încadrată în prioritatea învățare și pornind de la problema că școala oferă o educație de slabă calitate în domeniile artă, cultură și educație civică, inițiativa s-a născut din întrebarea „cum am putea da startul unui proiect care prevede dezvoltarea unui spațiu infrastructural educațional în scopul promovării artei și culturii?”. Așa a apărut inițiativa The Art Lounge, adresată tuturor iubitorilor de artă și cultură, copiii doritori să exploreze domeniul artistic și tinerii care doresc să-și manifeste și expună latura artistică/culturală și care își propune să ofere un spațiu de relaxare, educațional și multicultural și utilizarea lui drept un loc disponibil expozițiilor, vernisajelor și concertelor. The Art Lounge dorește să contribuie în rezolvarea unor probleme ca nevoia de satisfacere a curiozităților fără ca părinții să fie supuși unor costuri mari și investiții nechibzuite, dezinteresul din varii motive față de subiectul culturii și al artelor și insuficiența spațiilor alternative în care artiștii își pot expune munca.
O scurtă descriere a inițiativei în limba maghiară (opțională)
A tanulás prioritás keretein belül, abból a problémából indult ki, hogy az iskola alacsony színvonalú oktatást nyújt a művészetek, a kultúra és az állampolgári nevelés területén,így a kezdeményezés abból a kérdésből született, hogy "hogyan tudnánk elindítani egy olyan projektet, amely a művészet és a kultúra előmozdítását szolgáló oktatási infrastruktúra kialakítását biztosítja?". Így született meg az Art Lounge kezdeményezés, amely a művészet és a kultúra szerelmeseinek, a művészeti területet felfedezni vágyó gyerekeknek és a művészeti/kulturális oldalukat megmutatni kívánó fiataloknak szól. Célja, hogy egy pihentető, oktató és multikulturális teret biztosítson, és kiállítások, megnyitók és koncertek számára rendelkezésre álló helyként használja. Az Art Lounge hozzá kíván járulni olyan problémák megoldásához, mint a kíváncsiság kielégítésének igénye anélkül, hogy a szülőket magas költségek és ésszerűtlen beruházások terhelnék, a kultúra és a művészetek iránti érdeklődés különböző okokból történő hiánya, valamint az alternatív terek hiánya, ahol a művészek kiállíthatnák munkáikat.
O scurtă descriere a inițiativei în limba engleză (opțională)
Framed in the priority of learning and starting from the problem that the school offers a poor quality education in the fields of art, culture and civic education, the initiative was born from the question "how could we start a project that provides the development of an educational infrastructure to promote art and culture?”. This is how The Art Lounge initiative appeared, addressed to all art and culture lovers, children willing to explore the artistic field and young people who want to manifest and expose their artistic / cultural side and which aims to offer a relaxing, educational and multicultural space and its use as a venue for exhibitions, openings and concerts. The Art Lounge wants to help solve problems such as the need to satisfy curiosities without parents being subject to high costs and reckless investment, disinterest in the subject of culture and the arts for various reasons, and the lack of alternative spaces in which artists can exhibit the work.
Înapoi la inițiative
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Banca Comercială Română
 • Cluj for European Year of Youth 2022
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare
Scrie-ne pe Messenger