Câștigători Com'ON Teens
număr voturi
59
Sesiunea de vot s-a încheiat.
Catargiu Rareș, Oniga Vlad și Bulzan Olivia
O scurtă descriere a inițiativei în limba română
Încadrată în prioritatea participare și pornind de la problema lipsei modalităților de consultare a tinerilor pentru situații care îi afectează, inițiativa s-a născut din întrebarea „cum am putea noi să dăm mai multă putere de decizie tinerilor în legătură cu sistemul de învățământ și cu educația lor?”. Așa a apărut inițiativa DĂ ADD CLUJ, adresată elevilor, studenților și clujenilor în general și care își propune să pună la dispoziție o aplicație sub formă de platformă decizională, un spațiu sigur pentru exprimare liberă a tinerilor cu privire la educația lor și un forum informațional pentru elevii din Cluj. DĂ ADD CLUJ dorește să contribuie în rezolvarea unor probleme ca încurajarea participării și implicării elevilor în a face școala un loc mai bun, fluidizarea cursului informațional cu privire la aspectele școlare și dificultatea exprimării decizionale a adolescenților.
O scurtă descriere a inițiativei în limba maghiară (opțională)
A kezdeményezés a bevonás prioritásából kiindulva és abból a problémából kiindulva, hogy a fiatalokkal nem lehet konzultálni az őket érintő helyzetekben, a kezdeményezés abból a kérdésből született, hogy "hogyan adhatunk több döntési jogkört a fiataloknak az oktatási rendszerrel és a saját oktatásukkal kapcsolatban?". ". Így született meg a DĂ ADD CLUJ kezdeményezés, amely a kolozsvári diákoknak, hallgatóknak és általában a kolozsvári polgároknak szól, és amelynek célja, hogy egy döntéshozatali platform formájában alkalmazást, a fiatalok oktatással kapcsolatos szabad véleménynyilvánításának biztonságos terét és egy információs fórumot biztosítson a kolozsvári diákok számára. A DĂ ADD CLUJ olyan problémák megoldásához kíván hozzájárulni, mint a diákok részvételének és bevonásának ösztönzése az iskola jobbá tételébe, az iskolai kérdésekkel kapcsolatos információs kurzus ésszerűsítése, valamint a serdülők döntéshozatali nehézségei.
O scurtă descriere a inițiativei în limba engleză (opțională)
Framed in the priority of engagement and starting from the problem of the lack of ways to consult young people for situations that affect them, the initiative was born from the question “how can we give more decision-making power to young people about the education system and their own education? ”. This is how the DĂ ADD CLUJ initiative was born, addressed to pupils, students and citizens of Cluj in general and which aims to provide an application in the form of a decision-making platform, a safe space for free expression of young people about their education and an information forum for students from Cluj. DĂ ADD CLUJ wants to contribute to solving problems such as encouraging the participation and involvement of students in making the school a better place, streamlining the information course on school issues and the difficulty of decision-making of adolescents.
Înapoi la inițiative
Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Grupul PONT
 • Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
 • Visit Cluj
 • Banca Comercială Română
 • Cluj for European Year of Youth 2022
 • Centrul Cultural Clujean
 • Federația Tinerilor din Cluj
 • Centrul de Resurse Citizen Y
 • Consiliul Județean al Elevilor Cluj
 • Uniunea Liceenilor Maghiari din județul Cluj
 • ClujHub
 • Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca
Ediții anterioare
Scrie-ne pe Messenger